Reklamace

Snažíme se Vám zprostředkovat kvalitní výrobky od prověřených distributorů. Ovšem pokud se přesto stane, že výrobek přestane fungovat, budeme se snažit zajistit Vám u našeho distributora rychlou opravu či výměnu výrobku za funkční kus. Pakliže to nebude možné vrátíme Vám peníze na Váš účet.

Před započetím procesu reklamace se prosím seznamte i s reklamačním řádem, který je součástí obchodních podmínek.

Jak postupovat při reklamaci
Nejlépe je zboží, které chcete reklamovat, nafotit. Tedy zachytit věrohodně konkrétní závadu, která na produktu vyvstala. Samozřejmě pokud je to možné. Nezapínající se zařízení je velmi obtížné vyfotografovat.

Tuto fotodokumentaci nám prosím zašlete na e-mail: reklamace@netspace.cz

Po jejím zhlédnutí Vás budeme kontaktovat jakým způsobem zaslat produkt k reklamaci.

Pro započetí reklamačního řízení je zapotřebí:
a) najít číslo faktury nebo číslo objednávky (na faktuře uvedeno jako variabilní symbol) - to je nezbytné pro vyplnění reklamačního protokolu.

b) vyplnit reklamační protokol - v rámci jeho vyplnění je nutné uvést všechny náležitosti týkající se Vašeho nákupu. Jedná se o správné vyplnění hlavičky, která je v jeho těle prvním rámečkem. Zde náleží uvést spojení na Vás. V druhém okénku prosím specifikujte zboží a jeho pořízení (pro toto Vám poslouží faktura). Následuje třetí okénko, v němž je nutné popsat závadu, která nastala, a to co nejpodrobněji. Díky podrobnému popisu je servisní technik schopen se neprodleně zaměřit na určitý problém, a tak jej nejen odstranit, ale zkrátit rovněž celý proces reklamace. Druhou položkou třetího rámečku je Vás návrh na řešení dané reklamace. Zde se může jednat o výměnu vadného zboží za nové, opravu, atp. Nezapomeňte prosím také na fakt, že vrácení finančních prostředků je možné až po třetí uznané reklamaci. V některých případech se stává, že výměna zboží za nové není již možná z hlediska toho, že již není v naší nabídce, tedy náš distributor nám jej již nedodává, a proto se volí vrácení prostředků na Váš běžný účet. Pokud by nastala tato situace, tak Vás bude kontaktovat pověřený pracovník prostřednictvím e-mailu s informací o nemožnosti výměnu a se žádostí o sdělení čísla Vašeho bankovního spojení pro zaslání financí zpět.
Samozřejmě chápeme, že ne v majetku každého z nás je tiskárna. A proto pokud nemáte možnost tisku, tak postačí na prázdný arch papíru A4 vytvořit reklamační protokol vlastní rukou. V tomto případě však jako inspirace pro jeho tvoření použijte námi vytvoření reklamační protokol.
Na konci první stránky protokolu pak prosím nezapomeňte uvést datum jeho vyplnění a připojit Váš podpis.
Na druhé straně jsou náležitosti, jež se týkají po doručení reklamačního protokolu, jen nás.

c) zabalit zboží tak, aby při jeho přepravě nedošlo k nežádoucímu poškození. Přiložit kopii faktury a Vámi vyplněný reklamační protokol. Poslat na adresu:

NET Space s.r.o. - FAJNECENY
Jablunkovská 1960/10a
737 01 Český Těšín
Tel. +420 704 499 666
Email. obchod@fajneceny.cz

K doručení si můžete zvolit jakéhokoliv kurýra a nebo nám zboží, pokud jste poblíž, dovézt osobně. Ovšem i v případě osobního doručení k reklamaci je nutné mít kopii faktury a vyplněný reklamační protokol.
Po přijetí zásilky Vás budeme prostřednictvím e-mailu kontaktovat o přijetí zboží k reklamaci.
Od přijetí zboží a uvědomění Vás o evidenci reklamace, začíná běžet 30denní lhůta pro její vyřízení.

Během této doby dané zboží poskytuje našim distributorům k posouzení stavu zboží. Berte prosím v potaz, že dané zboží je zapotřebí zaslat distributorovi, ten jej následně poskytuje servisnímu středisku, kde probíhá posouzení závady a případné opravy, pokud jste si je přáli. To prosím znamená, že nejsme schopni odpovědět během několika dní od přijetí zboží k reklamaci na Vaše dotazy, jak daná reklamace probíhá. Pakliže se budete zajímat o stav reklamace krátce od započetí jejího procesu, bude odpověď pracovníka znít nejspíše: Ano dané zboží k nám dorazilo a bylo poskytnuto našemu distributorovi k posouzení jeho stavu. O jeho vyjádření a následujících krocích Vás budeme informovat po doručení zboží s protokolem od distributora.

Důležité:
 Na produkty poskytované u nás máte jako fyzická osoba, nepodnikatel, 24 měsíční období, ve kterém lze nakoupené zboží reklamovat.

  • Akumulátory - pokud je součástí výrobku akumulátor, tak jeho životnost je zákonem stanovena na 6 měsíců.
  • UV žárovky - součást prodávaných produktů

Finanční prostředky na účet lze vrátit:
a) po třetí uznané reklamaci
b) pokud již nelze zboží vyměnit za jiný kus a to z hlediska jeho nedostupnosti u našich distributorů, tak Vám vrátíme prostředky na účet